Avgiftsfria mötesrum

Bokningsregler

De avgiftsfria rummen får nyttjas av allmännyttiga ideella, demokratiska föreningar inom Civila Samhället som är skriven/ha verksamhet i Örebro kommun eller undantagsvis i länet. Till exempel ideella föreningar, fackliga, politiska eller liknande organisationer samt grupper av personer som inte är officiellt organiserade (”nätverk”). I undantagsfall kan rummen även hyras ut till andra organisationer mot avgift.

Rummen skall normalt sett inte användas för föreningens normala verksamhet, dvs aktiviteter som riktar sig till föreningens medlemmar, t ex schackspel, körsång eller avgiftsbelagda aktiviteter till exempel studiecirklar, möten & utbildningar.

En förening får inte boka mer än två rum i taget och inte mer än två dagar i sträck såvida inte en överenskommelse görs med FHs Expedition.

Rummen får inte bokas regelbundet, samma dag och tid varje vecka, utan högst en gång per månad i Röda, två ggr per månad i Blå och Gröna. Det går bra att boka oftare om det sker oregelbundet, med kort varsel (2 dagar innan) eller tider då det ändå brukar stå tomt. I övrigt hänvisar vi föreningarnas verksamhet till de hyresbelagda rummen.

Länkar till rummen:

För varje rum har vi gjort en bedömning enligt FHMs nuvarande restriktioner på ett coronasäkert antal personer. Men observera att ni som bokare ansvarar för att vid varje bokningstillfälle följa folkhälsomyndighetens rekommendationer/regler!

Röda rummet : (29,1 kvm) Standardmöblering: u-sittning, max 16 personer, biosittning max ca 20 personer. Whiteboard, takmonterad dataprojektor, duk. Coronasäkert max 9 personer rekommenderas.

Blå rummet : (9,8 kvm) Standardmöblering: stolar runt ett bord, max 7 personer. Whiteboard. Coronasäkert max 3 personer rekommenderas.

Gröna rummet : (9,4 kvm) Standardmöblering: 6 fåtöljer, 2 soffbord, max 6 personer. whiteboard. Coronasäkert max 3 personer rekommenderas.