Historik

Den ideella sektorn har på många sätt en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort”.

Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen, som citeras ovan är utgångspunkten för Föreningarnas Hus.

Idén om ett Föreningarnas Hus väcktes av Örebro Föreningsråd och dess föreningar. 2012 beviljades Örebro Föreningsråd medel till en förstudie och inledde ett samarbete med stiftelsen Cesam och dess projekt Ideellt Utvecklingscentrum (IUC). Förstudien ledde till att vi fann en mycket bra lokal och en projektgrupp bildades med Föreningsrådet och IUC med uppgift att etablera Föreningarnas Hus. Under resans gång har flera föreningsträffar/workshops ägt rum, och allt eftersom har en vision utformats.

I februari 2014 fick vi nycklarna till lokalen och redan då flyttade de första föreningarna in! Från och med 1 april 2015 ligger ansvaret på Örebro Föreningsråd att ansvara för Föreningarnas Hus.