Organisationer inom civilsamhället

Föreningar: Ideella föreningar, studieförbund, vissa stiftelser och ekonomiska föreningar, fackliga lokalorganisationer, politiska organisationer eller grupper av personer som inte är officiellt organiserade (”nätverk”).