Trivsel & säkerhet


Öppning och stängning
Om ert möte börjar när exp. telefonen/ expeditionen har stängt måndag- torsdag eller är på en fredag/helgdag behöver mötesansvarige komma in till Föreningarnas Hus under våra öppettider för att få instruktioner och passertagg. Observera att dörren till rummet går i lås när den stängs, ha därför alltid taggen med dig. Öppettiderna kan ändras med kort varsel vid oförutsedda händelser. Mer utförlig information om detta framgår i mejlet som kommer efter att ni har bokat.
Vid större bokningar går det även bra att låna nyckel till främre entrén, detta kräver att ni har ständig uppsikt och stänger då alla deltagare kommit in.
När främre entrén är stängd, tänk på att ge ut ett internt telefonnummer till era deltagare så ni kan möta upp vid bakdörren om ni kommer olika tider. Där sitter även en vit knapp som går till en ringklocka som ljuder kring cafélokalen. Mer utförlig information om detta framgår i mejlet som kommer efter att ni har bokat.
Efter bokning, lämna nyckel och tagg i gröna postlådan som sitter på väggen vid bakre entrén. Nycklar och passertagg skall återlämnas senast tre vardagar efter bokning, annars faktureras 3000 kr för nyckel och 100 kr för tagg. Detta gäller om inte annat uttryckligt är överenskommet. Vid utpasseringen, tryck på nyckelsymbolknappen för att öppna dörren och se noga till att den går i lås.

Förtäring
Husets Café tar gärna beställingar av fikabröd, smörgåstårta eller annan förtäring. Boka på 070 – 798 64 74 eller via cafe@foreningarnashusorebro.se. Avbokning av beställningar görs direkt till caféet.
Pentry finns i cafélokalen om ni vill göra eget fika. Där finns både kyl, kaffekokare, termosar, mikro och porslin mm men inte kaffefilter. Skall ni bli många deltagare tag med engångsartiklar i reserv. Fika gärna i cafét (max 1 timme) eller i den bokade lokalen, men var för övrigt i lokalen, såvida ni inte kommit överens om annat med husvärdarna.

Städning
Ni ansvarar för att lämna lokalen i gott skick, dvs torka av borden och möblera enligt standard, eventuellt sopa golvet, sudda whiteboarden och ta med allt ert material. Städmaterial finns i vita skåpet mittemot toaletterna i caféet. Källsortera eventuella sopor i pentryt, större mängder skall källsorteras i soprummet som finns i tunneln ut mot gatan (nyckeln hänger på väggen i pentryt). Då sopsäcken i pentryt är full ska  även den tömmas, ny sopsäck finns i pentryt.
För extra städning och eventuellt återställande av lokalen till standardmöblering debiteras 300 kr /påbörjad halvtimme. Kostnad för skadegörelse på lokalen eller på inventarier debiteras faktisk kostnad.

Trivsel & säkerhet
Toaletter
 finns två stycken i cafélokalen som alltid är öppna. I pentryt hänger en nyckel som går till soprummet och till toaletterna vid stora entrén (handikapptoaletten är alltid öppen kväll och helg).
Gräns för antal personer i lokalen står i bokningssystemet och skall respekteras. Detta av säkerhetsskäl, t ex brandrisk såväl som trivselfaktor då exempelvis syret inte räcker till.
Ljudnivån skall vara så andra i huset inte störs.
Alkoholförtäring är inte tillåten i Föreningarnas Hus gemensamma lokaler.
Allergivänligt hus där alla skall kunna vistas, använd därför inte starka dofter. Djur är ej tillåtet i huset, ledarhundar undantages.
Stölder och inbrott är ett återkommande problem, ha därför uppsikt över era värdesaker.
Brandsläckare finns markerade på informationstavla i entrén.
Brandfilt finns vid entrén och i köket i caféet.
Brandlarmet ljuder med en ihållande hög ringsignal. Ta er till närmsta utrymningsväg, vilka är grönmarkerade med pilar på utrymningsplanen. Återsamlingsplatsen är vid hörnet av Slottsgatan/Fredsgatan, vänta där tills ni får besked från räddningstjänsten eller utrymningsledare innan ni går tillbaka till huset.
Första hjälpen kitt finns i expeditionen och i kopieringsrummet.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer/regler se www.folkhalsomyndigheten.se
GDPR, läs mer om hur Örebro Föreningsråd behandlar dina personuppgifter.