Trivsel & säkerhet


Öppning och stängning
Om ert möte slutar efter klockan 19.00 (måndag-torsdag), efter 15.00 (fredagar) eller är på röda dagar behöver mötesansvarige komma in till Föreningarnas Hus under våra öppettider för att få nyckel till rummet, instruktioner och låskort till bakdörren.  Mer utförlig information om detta framgår i mejlet som kommer efter att ni har bokat. Vid större bokningar går det även bra att låna nyckel till främre entrén, detta kräver att ni har ständig uppsikt och stänger då alla deltagare kommit in. Sena deltagare till bokningen kan använda ringklockan som sitter vid bakdörren, den hörs i området kring caféet.

Alla nycklar skall återlämnas senast tre vardagar efter bokning, annars skickas faktura på 3000 kr. Låskort skall återlämnas senast tre vardagar efter bokning, annars skickas faktura på 100 kr. Detta gäller om inte annat uttryckligt är överenskommet.

Efter bokning lämna nyckel och låskort i gröna postlådan som sitter på väggen vid bakre entrén. Vid utpasseringen, tryck på nyckelsymbolknappen för att öppna dörren och se noga till att den går i lås.

Fika
Fika gärna i caféet men var för övrigt i den lokal ni bokat (såvida ni inte kommit överens om annat med husvärdarna). Husets Café tar gärna emot fikabeställningar, ring 070-798 64 74 eller mejla cafe@foreningarnashusorebro.se.
Avbokning av fikabeställningar görs direkt till caféet.

Pentry finns i cafélokalen om ni vill göra eget fika. Där finns både kyl, vatten-kaffekokare, termosar och porslin mm men inte kaffefilter. Använd bara vattenkokaren i Cafélokalen, annars går proppen. Skall ni bli många deltagare tag med engångsartiklar i reserv.

Städning
Ni ansvarar för att lämna lokalen i gott skick, dvs. torka av borden och återställ möblering till standard. Eventuell sopa golvet. Sudda whiteboarden, ta med allt ert material och källsortera eventuella sopor i pentryt. Då sopsäcken är full ska den tas ut till soprummet. En ny sopsäck finns i pentryt. Större mängder sopor skall källsorteras i soprummet som finns i tunneln ut mot gatan. Nyckeln till lokalen går dit. Städmaterial finns i vita skåpet mittemot toaletterna i caféet.

För  extra städning och eventuellt återställande av lokalen till standardmöblering debiteras 300 kr påbörjad timme. Kostnad för skadegörelse på lokalen eller på inventarier debiteras faktisk kostnad.

Övrig information
Toaletter finns två stycken i cafélokalen som alltid är öppna.  Nyckeln till möteslokalen går även till toaletterna vid stora entrén och handikapptoaletten som alltid är öppen kväll och helg.

Gräns för antal personer i lokalen står i bokningssystemet och skall respekteras. Detta av säkerhetsskäl, t ex brandrisk såväl som trivselfaktor då exempelvis syret inte räcker till.

Ljudnivån skall vara så andra i huset inte störs.
Alkoholförtäring är inte tillåten i Föreningarnas Hus.
Allergivänligt hus där alla skall kunna vistas, använd därför inte starka dofter. Djur är ej tillåtet i huset, ledarhundar undantages.
Stölder och inbrott är ett återkommande problem, ha därför uppsikt över era värdesaker.
Kort sagt – uppträd i lokalerna med respekt och hänsyn till alla andra.

Brandföreskrifter/säkerhet

Det finns information vid entrén var brandsläckare är utmarkerade i huset. Brandfilt finns vid entrén och i köket i caféet. Ett första hjälpen kitt finns i expeditionen och i kopieringsrummet.

Om brandlarmet ljuder, med en ihållande hög ringsignal, ta er till närmsta utrymningsväg. De är grönmarkerade med pilar på utrymningsplanen.

Ta er därefter till återsamlingsplatsen i hörnet av Slottsgatan/Fredsgatan och vänta där tills ni får besked från räddningstjänsten eller utrymningsledare innan ni går tillbaka till huset.