Vision och värdegrund

  • Vår vision är att skapa en mötesplats där människor med olika kön och ålder, med funktionsnedsättning, från olika kulturer, med olika trosuppfattning, med olika sexuell läggning och med könsöverskridande identitet eller uttryck kan mötas och lära av varandra.
  • Vår vision är att människors engagemang är en kraft i utvecklingen av framtidens Örebro.
  • Vår vision är att föreningarna känner lust och vilja att samarbeta och samverka.
  • Vår vision är att våra olikheter ger och glädje och inspiration att utvecklas tillsammans.

Värdegrund

Utifrån den gemensamma visionen är det viktigt att vi tillsammans utvecklar en värdegrund som är känd och förankrad hos alla.

  • Tillgängligt för alla
  • Arbeta för ett hållbart samhälle