Ateljén

Rabatt 

Till Ateljéns bokningskalender                   Till Bokningsinstruktioner

Till Cafébeställning

Möblering

Observera att ni är ansvariga att vid varje bokningstillfälle följa folkhälsomyndighetens rekommendationer/regler!
9,1*8 = 72,8 kvm
Både föreningar och externa bokare möblerar själva och återställer rummet till dess standardmöblering.
Standardmöblering (enligt bild) cafésittning 5 grupper à 4 st, max 20 personer
7 grupper á 6 st, max 42 personer
8 grupper á 4 st, max 32 personer
U-stittning, max 23 personer
Biosittning, stolar i rader utan bord, max 70 personer
Skolsittning, stolar och bord i rader med en mittgång, max 40 personer

Standardutrustning

  • 15 bord
  • 70 klaffstolar
  • Takmonterad datorprojektor & vit duk (HDMI och VGA anslutning)
  • Ljudanläggning (3 trådlösa mikrofoner + 1 mygga)
  • Hörselslinga
  • Whiteboard & blädderblock, whiteboardpennor
  • Fast monterad utrustning för digitala möten, (webbkamera, ljudupptagning)

Övrig utrustning

  • Dator  ingår inte som utrustning i mötesrummen.
  • Wifi Inloggning till trådlöst nätverk, ForeningarnasHus, lösenord: 019185210.
  • Adapterkonverterare för VGA-HDMI samt mac, kvitteras ut på expeditionen utan kostnad

Priser

Rabatt ges vid flera bokningstillfällen. Medlemmar i Örebro Föreningsråd får 10% rabatt på lokalhyran. Små föreningar kan kontakta oss angående prisuppgift:

Föreningar/ organisationer inom civilsamhället:
Dag/ em+ kväll (08.00-17.00/12.30-21.30) 2450 kr
Halvdag (08.00-12.30/12.30-17.00) 1650 kr
Kväll (17.00-21.30) 1650 kr
Dag+ kväll (08.00-21.30) 3550 kr
Påbörjad timme (08.00-21.30) 650 kr

Externa (exkl. moms):
Dag/em+ kväll (08.00-17.00/12.30-21.30) 4100 kr
Halvdag (08.00-12.30/12.30-17.00) 2750 kr
Kväll (17.00-21.30) 2750 kr
Dag+ kväll (08.00-21.30) 6000 kr
Påbörjad timme (08.00-21.30) 1100 kr

Att boka/avboka

Bokningsförfrågningar gällande helgdag måste godkännas fredag innan kl 14, eller närmast vardag innan helgdag som expeditionen har öppet, för att ni skall kunna få tillgång till rummet. En person som deltar i mötet ska utses som ansvarig och ange sina kontaktuppgifter vid bokning. Tänk på att boka med marginal så att ni hinner förbereda och avsluta mötet i god tid om någon bokar efter er.
Avboka genom att följa instruktionerna i det första mejlet från boka.se som ni fick då ni bokade lokalen eller kontakta expeditionen (vid stängt vänligen mejla). Vid avbokning senare än 7 dagar före bokat datum debiteras delar av beloppet.
Ombokning kan göras  via expeditionen eller (upp till 7 dagar innan bokat datum) via ert konto på boka.se.

Öppning & stängning

Om er bokning börjar efter klockan 18.30 mån-tors, efter kl 14.00 fredag eller pågår under helgdag behöver mötesansvarige komma in till Föreningarnas Hus under våra öppettider för att  få instruktioner samt kvittera en passertagg till rummet och bakre entrén. Observera att dörren till rummet går i lås när den stängs, ha därför alltid taggen med dig. Öppettiderna kan ändras med kort varsel vid oförutsedda händelser.
När främre entrén är stängd, tänk på att ge ut ett internt telefonnummer till era deltagare så ni kan möta upp vid bakdörren om ni kommer olika tider. Där sitter även en vit knapp som går till en ringklocka som ljuder kring cafélokalen. Mer utförlig information om detta framgår i mejlet som kommer efter att ni har bokat.
Efter bokning, lämna nyckel och tagg i gröna postlådan som sitter på väggen vid bakre entrén. Nycklar och passertagg skall återlämnas senast tre vardagar efter bokning, annars faktureras 3000 kr för nyckel och 100 kr för tagg. Detta gäller om inte annat uttryckligt är överenskommet. Vid utpasseringen, tryck på nyckelsymbolknappen för att öppna dörren och se noga till att den går i lås.

Förtäring

Välkommen till Husets Cafée för att ta en fika eller boka förtäring till era möten. Boka på 070 – 798 64 74 eller cafe@foreningarnashusorebro.se. Avbokning av beställningar görs direkt till caféet.
Pentry finns i cafélokalen om ni vill göra eget fika. Där finns både kyl, kaffekokare, termosar, mikro och porslin mm men inte kaffefilter. Skall ni bli många deltagare tag med engångsartiklar i reserv. Fika gärna i cafét (max 1 timme) eller i den bokade lokalen, men var för övrigt i lokalen, såvida ni inte kommit överens om annat med husvärdarna.

Städning

Ni ansvarar för att lämna lokalen i gott skick, dvs torka av borden och möblera enligt standard, eventuellt sopa golvet, sudda whiteboarden och ta med allt ert material. Städmaterial finns i vita skåpet mittemot toaletterna i caféet. Källsortera eventuella sopor i pentryt, större mängder skall källsorteras i soprummet som finns i tunneln ut mot gatan (nyckeln hänger på väggen i pentryt). Då sopsäcken i pentryt är full ska  även den tömmas, ny sopsäck finns i pentryt.
För extra städning och eventuellt återställande av lokalen till standardmöblering debiteras 300 kr /påbörjad halvtimme. Kostnad för skadegörelse på lokalen eller på inventarier debiteras faktisk kostnad.

Trivsel & säkerhet

Toaletter finns två stycken i cafélokalen som alltid är öppna. I pentryt hänger en nyckel som går till soprummet och till toaletterna vid stora entrén (handikapptoaletten är alltid öppen kväll och helg).
Gräns för antal personer i lokalen står i bokningssystemet och skall respekteras. Detta av säkerhetsskäl, t ex brandrisk såväl som trivselfaktor då exempelvis syret inte räcker till.
Ljudnivån skall vara så andra i huset inte störs.
Alkoholförtäring är inte tillåten i Föreningarnas Hus gemensamma lokaler.
Allergivänligt hus där alla skall kunna vistas, använd därför inte starka dofter. Djur är ej tillåtet i huset, ledarhundar undantages.
Stölder och inbrott är ett återkommande problem, ha därför uppsikt över era värdesaker.
Brandsläckare finns markerade på informationstavla i entrén.
Brandfilt finns vid entrén och i köket i caféet.
Brandlarmet ljuder med en ihållande hög ringsignal. Ta er till närmsta utrymningsväg, vilka är grönmarkerade med pilar på utrymningsplanen. Återsamlingsplatsen är vid hörnet av Slottsgatan/Fredsgatan, vänta där tills ni får besked från räddningstjänsten eller utrymningsledare innan ni går tillbaka till huset.
Första hjälpen kitt finns i expeditionen och i kopieringsrummet. 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer/regler se www.folkhalsomyndigheten.se
GDPR, läs mer om hur Örebro Föreningsråd behandlar dina personuppgifter.
För mer information se sidan  ”Trivsel och säkerhet”.