Kalendarium 2021

Mars

3/3. Grundläggande föreningskunskap del 1/4
Onsdag 3 mars. Anmälan sker via Örebro kommun/föreningsenheten.


4/3.Rundabordssamtal
Torsdag 4 mars kl. 12:15. Katarina Folkeson (Mp) kommunalråd
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-folkesson-var2021; Plats: Digitalt via Zoom


4/3. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Torsdag 4 mars kl. 17:00. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-radgivning-OFR-var-2021; Plats: Digitalt via Zoom


10/3. Grundläggande föreningskunskap del 2/4
Onsdag 10 mars. Anmälan sker via Örebro kommun/föreningsenheten.


10/3. Politikerdialog: Hur formar vi ett nytt samhälle tillsammans efter Corona?
Onsdag 10 mars kl. 18:00. Välkommen på en dialogkväll där politiska representanter från både majoritet och opposition ges möjlighet att ge oss sin bild av hur det civila samhället kan komplettera och vara ett stöd för det offentliga i fråga om att möta de framtida samhällsutmaningarna. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/anmalan-politikerdialog-var-2021. Plats: Digitalt via Zoom


11/3.Rundabordssamtal
Torsdag 11 mars kl. 12:15. Anna Andersson (KD)Vice ordförande i programnämnd social välfärd
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-andersson-var2021; Plats: Digitalt via Zoom


15/3. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Måndag 15 mars kl. 17:00. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-radgivning-OFR-var-2021; Plats: Digitalt via Zoom


16/3. Örebro Föreningsråds årsmöte
Tisdag 16 mars kl. 18:00. Föreningar som är medlem hos Örebro Föreningsråd kan anmäla sig via den här kallelsen. Anmälan skickas in senast 9 mars 2021 till info@orebroforeningsrad.se eller per post. Mer information om programmet finns i kallelsen.


17/3. Grundläggande föreningskunskap del 3/4
Onsdag 17 mars. Anmälan sker via Örebro kommun/föreningsenheten.


18/3.Rundabordssamtal
Torsdag 18 mars kl. 12:15. Kenneth Handberg (S) – Kommunstyrelsens ordförande
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-handberg-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

24/3. Grundläggande föreningskunskap del 4/4DIPLOM
Onsdag 24 mars. Anmälan sker via Örebro kommun/föreningsenheten.

25/3.Rundabordssamtal
Torsdag 25 mars kl. 12:15. Martha Wicklund (V) – Kommunalråd
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-wicklund-var2021 ; Plats: Digitalt via Zoom

April

7/4. Workshop: ”Breddad medlemsrekrytering”
Onsdag 7 april kl. 15:00. Vill du lära dig hur din förening kan rekrytera, aktivera och behålla medlemmar? Charlotte Ovesson från Trinambai håller en workshop där du får tips och idéer för att lyckas med detta. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/anmalan-breddad-medlemsrekrytering-var2021. Plats: Digitalt via Zoom

8/4.Rundabordssamtal
Torsdag 8 april kl. 12:15. Ullis Sandberg (S) – Kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-sandberg-var2021 ; Plats: Digitalt via Zoom

15/4.Rundabordssamtal
Torsdag 15 april kl. 12:15. Linda Larsson (C)– Kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-Larsson-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

22/4.Rundabordssamtal
Torsdag 22 april kl. 12:15. Gunhild Wallin (C) Ordförande i Föreningsutskottet
samt ordförande i Vårdboendenämnden

2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-wallin-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

29/4.Rundabordssamtal
Torsdag 29 april kl. 12:15. Marlene Jörhag (KD)Kommunalråd och ordf. i
programnämnd barn- och utbildning

2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-Jorhag-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

Maj

20/5.Rundabordssamtal
Torsdag 20 maj kl. 12:15. Emelie Jaxell (M)Gruppledare för M i programnämnd
social välfärd samt ledamot i kommunfullmäktige

2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-rundabords-jaxell-var2021; Plats: Digitalt via Zoom