Kalendarium våren 2023

1/2. Rundabordssamtal Anders Åhrlin: ”Samtal om ett tryggare Örebro”
Onsdag 1 februari kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Anders Åhrlin (M), Kommunstyrelsens vice ordförande. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-1-feb-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

8/2. Rundabordssamtal Jimmy Nordengren: ”Samtal om dagens och framtidens skola i Örebro”
Onsdag 8 februari kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Jimmy Nordengren (C), Kommunalråd med ansvar för skolfrågor. Länk till inbjudan:https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-8-feb-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

13/2. Civilsamhället som trygghetsfrämjare
Måndag 13 februari kl. 15:00-17:00. Civilsamhällets trygghetsfrämjande nätverk bjuder in till en träff för att prata vidare om föreningslivets roll som trygghetsskapare/brottsförebyggare samt
hur vi önskar att samverkan skall se ut. Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Natverkstraff-trygghetsframjande-feb-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

14/2. Politikerdialog: Civilsamhällets roll i vårt gemensamma samhällsbygge
Tisdag 14 februari kl. 18:00-20:30. Hur ser våra folkvalda politiker på samverkan mellan det civila samhället och det offentliga? Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-Politikerdialog-var-2023.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

28/2. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Tisdag 28 februari kl. 16:00-18:00 – Drop In. Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. I samarbete med Örebro kommun och Coompanion. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-radgivning-28-feb-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

1/3. Rundabordssamtal Madelene Spinord Semenets (S): ”Samtal om kultur och fritid i Örebro kommun”
Onsdag 1 mars kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Madelene Spinord Semenets (S), Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-1-mars-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

6/3. Utbildning; Ordförande, sekreterare och kassör (del 1 av 4)
Måndagarna 6:e, 13:e, 20:e och 27:e mars kl. 18:00-21:00. Kursledare: Le-Roy Wentzel, Matz Rysjö och Peter Beijer.
Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällarna att inledas med ett gemensamt pass och sedan får ordförande, kassör och sekreterare fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.  
Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-Utbildning-ordforande-sekreterare-och-kassor-varen-2023.pdf. Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

7/3. Nätverksträff Etniska föreningar: Ett tryggare Örebro
Tisdag 7 mars kl. 18:00-20:00. Vi träffas och pratar om strategier för att skapa ett tryggt Örebro Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/02/INBJUDAN-Etniskt-ideburna-7-mars-2023.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

8/3. Rundabordssamtal Jessica Ekerbring (S): ”Samtal om social välfärd i Örebro kommun”
Onsdag 8 mars kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Jessica Ekerbring (S) – Ansvarigt kommunalråd för social välfärd. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-8-mars-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

13/3. Utbildning; Ordförande, sekreterare och kassör (del 2 av 4)
Måndagarna 13:e, 20:e och 27:e mars kl. 18:00-21:00. Kursledare: Le-Roy Wentzel, Matz Rysjö och Peter Beijer.
Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällarna att inledas med ett gemensamt pass och sedan får ordförande, kassör och sekreterare fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.  
Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-Utbildning-ordforande-sekreterare-och-kassor-varen-2023.pdf. Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

20/3. Utbildning; Ordförande, sekreterare och kassör (del 3 av 4)
Måndagarna 20:e och 27:e mars kl. 18:00-21:00. Kursledare: Le-Roy Wentzel, Matz Rysjö och Peter Beijer.
Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällarna att inledas med ett gemensamt pass och sedan får ordförande, kassör och sekreterare fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.  
Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-Utbildning-ordforande-sekreterare-och-kassor-varen-2023.pdf. Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

22/3. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 22 mars kl. 16:00-18:00 – Drop In. Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. I samarbete med Örebro kommun och Coompanion. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-radgivning-22-mars-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

25/3. Styrelsen – ett vinnande lag
Lördag 25 mars kl. 09:00-16:00. Mer information kommer inom kort…

27/3. Utbildning; Ordförande, sekreterare och kassör (del 4 av 4)
Måndag 27:e mars kl. 18:00-21:00. Kursledare: Le-Roy Wentzel, Matz Rysjö och Peter Beijer.
Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällarna att inledas med ett gemensamt pass och sedan får ordförande, kassör och sekreterare fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.  
Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-Utbildning-ordforande-sekreterare-och-kassor-varen-2023.pdf. Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

29/3. Rundabordssamtal Kemal Hoso (S): ”Samtal om samhällsbyggnad i Örebro kommun”
Onsdag 29 mars kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Kemal Hoso (S) – Ansvarigt kommunalråd för samhällsbyggnad. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-29-mars-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

12/4. Rundabordssamtal Karolina Wallström (L): ”Samtal med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande”
Onsdag 12 april kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Karolina Wallström (L) – Kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-12-april-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

12/4. Nätverksträff Landsbygd: ”Kan Leader skapa nya möjligheter för utveckling på landsbygden?”
Onsdag 12 april kl. 18:00-20:30. Välkommen till en samtalskväll där vi över en fika kan lära oss mer om varandra och Leader (samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på
landsbygden). Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/02/INBJUDAN-natverkstraff-landsbygdens-foreningar-12-april-2023.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

19/4. Föreningsmingel
Onsdag 19 april kl. 16:00-18:30. Ett perfekt tillfälle för er förening att presentera er
verksamhet och mingla med andra!
För föreningen som utställare- Länk till intresseanmälan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/inbjudan-utstallare-foreningsmingel-19-april-1.pdf
För dig som besökare – Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-extern-foreningsmingel.png

26/4. Rundabordssamtal Maria Haglund (M): ”Samtal med ansvarig politiker för civilsamhällesfrågorna”
Onsdag 26 april kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Maria Haglund (M) – Ansvarigt kommunalråd för civilsamhällesfrågor. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-26-april-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

26/4. Samverkan kräver kunskap
Onsdag 26 april kl.18:00-20:30. Vad menar vi med samverkan och hur skall det gå till? Välkommen på en temakväll med syfte att öka kunskapen om den kommunala organisationen, om samverkansmodeller och med möjlighet för föreningen att ställa frågor om det som är mest aktuellt för er just nu. Läs mer samt anmäl via länken: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-samverkan-kraver-kunskap-26-april-1.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

27/4. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Torsdag 27 april kl. 16:00-18:00 – Drop In. Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. I samarbete med Örebro kommun och Coompanion. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-radgivning-27-april-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

4/5. Sociala medier för föreningen
Torsdag 4 maj kl. 18:00-20:00. Hur och till vad kan vi använda sociala medier i vår förening? Välkommen till en grundläggande utbildning med tips och råd kring hur föreningen kan använda sig av sociala medier på bästa sätt. Läs mer samt anmäl: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-sociala-medier-var-2023-1.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

10/5. Rundabordssamtal Susanne Lindholm (KD): ”Samtal om arbete, samverkan med civilsamhället, integration och trygghet”
Onsdag 10 maj kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Susanne Lindholm (KD) – Kommunalråd och 2:e vice ordf i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Länk till inbjudan: https://orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-10-maj-23.pdf. Plats: Föreningarnas Hus

Som medlem i Örebro Föreningsråd missar ni inga arrangemang – läs mer om hur er förening blir medlemmar här: Bli medlem – Örebro Föreningsråd – Vi bygger broar mellan föreningar!