Övriga organisationer

Externa: Kommuner, regionen/länet, vissa stiftelser, folkhögskolor, bostadsrättsföreningar, fackförbund, övriga ekonomiska föreningar, privatpersoner och privat företag.