Just nu


2021-05-31
Enkät & Svar
1- Redovisning av enkät till det civila samhället hösten 2020 ”Hur har Corona påverkat er förening och /eller ert ideella engagemang”

Svaret hittar ni här: https://foreningarnashusorebro.se/wp-content/uploads/2021/05/Redovisning-av-enkat-till-det-civila-samhallet-hosten-2020.pdf

2- Redovisning av enkät om förändrat medlemsantal 2021
Svaret hittar ni här:https://foreningarnashusorebro.se/wp-content/uploads/2021/05/Redovisning-enkat-forandrat-medlemsantal.pdf

2021-05-18
Information från Örebro kommun om stödpaket till föreningslivet:
Kommunstyrelsen har beslutat om ett stödpaket till föreningslivet på totalt 8 miljoner kronor för att skapa förutsättningar för föreningslivet att fortsätta möjliggöra en meningsfull fritid för kommuninvånarna, trots den rådande coronapandemin. Stödpaketet är uppdelat på tre olika bidrag:
1. Tillfälligt bidrag för sommaraktiviteter, öppnades upp vecka 18. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 23 maj.

2. Krisstöd för ideella föreningars överlevnad, öppnas upp i dag, 12 maj. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 13 juni. Bidraget kommer att baseras på föreningars nettoförlust under coronapandemin.
3. I juni öppnar det tredje bidraget upp för ansökningar. Det syftar till att stödja föreningarnas anpassning och omställning av sina verksamheter till coronaläget, för att upprätthålla eller utöka verksamheten”. Mer information om de tre olika bidragen och hur du ansöker finns här: https://www.orebro.se/kultur–fritid/foreningsstod/foreningsbidrag–kulturstod.html
Tina Fingal Swens

2020-11-26
Ändrade öppettider fr.o.m. måndag 30 november 2020
Hyresgäster
På grund av rådande rekommendationer kring corona fortsätter Stora entrén vara stängd. För att bli insläppt via bakre entrén, ring i första hand den du skall besöka eller på telefon (019-18 52 10) som är bemannad mån- tors 9.00-16.00, fre stängd. Övrig tid krävs egen passertagg. Samla om möjligt ihop er och gå in tillsammans. Expeditionen har öppet mån-tors 14.00-16.00, fre stängt. Öppettiderna kan eventuellt ändras med kort varsel vid oförutsedda händelser.
Lokalbokning 
Observera regeringens nya lag från den 24 nov om max 8 personer per rum. 
Om er bokning börjar efter klockan 16.00 mån-tors, eller pågår fredag, lördag, söndag behöver ni kvittera ut en tagg/nyckel på expeditionen (mån-tors 14.00-16.00, fre stängt).
Tänk på att ge ut ett internt telefonnummer till er deltagare så ni kan möta upp vid bakdörren om ni kommer olika tider. Där sitter även en vit knapp som går till en ringklocka som ljuder runt cafélokalen. Observera att dörren till rummet går i lås när den stängs, ha därför alltid taggen med dig. Du som hyresgäst har med din tagg tillgång till konferensrummet men inte röda rummet.
Husets Café
Caféet är öppet för er som är i huset samt för avhämtning av fikabröd, smörgåstårta eller annan förtäring. Boka på 070 – 798 64 74 eller cafe@foreningarnashusorebro.se mån-tors  9.00-14.00, fre stängt. Avbokning av beställningar görs direkt till caféet.

Om det finns funderingar eller frågor vänligen kontakta oss på expeditionen så försöker vi lösa
det tillsammans!

Vill du söka information eller göra en bokning besök vår hemsida www.foreningarnashusorebro.se.
Välkommen åter!
Ordförande Helena Astvald:  072- 311 50 09
Kassör Peter Beijer: 070- 307 12 27
◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.


2020-11-04
Information ang. covid-19
Med anledning av rådande situation med Covid-19 och den ökade smittspridningen kommer vi på Föreningarnas Hus att hålla entré-dörren stängd så länge rådande rekommendationer kvarstår.
Vi har alltså inte öppet för Drop In besök utan du behöver avtala tid med den hyresgäst du skall besöka. Självklart stannar du hemma om du känner några symptom!
Båda leverantörerna av post kommer att gå in via baksidan så att alla hyresgäster får sin post.
Har du bokat besök hos någon verksamhet i huset så kontaktar du dem för information då varje hyresgäst har ansvar för sina gäster.
Våra temakvällar, rundabordssamtal mm kommer att genomföras digitalt via Zoom.
Ni som är i huset som hyresgäster eller för bokade möten kan fortfarande beställa/köpa fika i caféet – kontakta dem på: cafe@foreningarnashusorebro.se
För frågor rörande Föreningarnas Hus: info@foreningarnashusorebro.se
För frågor rörande Örebro Föreningsråd, föreningsliv, kurser, föreläsningar etc: info@orebroforeningsrad.se
Avvikande öppettider fr.o.m. onsdag 4/11:
Stora entrén: Stängd
Expeditionstelefonen mån-tors 09:00-18:00; fre 09:00-13:00
Expeditionen mån-tors 14:00-18:00; fre stängd
Husets Café  mån-tors 09:00-14:00; fre 09:00-13:00 
Ta hand om er och maila oss gärna för frågor som rör föreningsliv och våra förutsättningar under de speciella omständigheter som råder. Frågor som rör Corona-viruset hänvisas till ansvariga myndigheters hemsidor

Med vänlig hälsning
Helena Astvald
Örebro Föreningsråd
Vi bygger broar mellan föreningar!
www.orebroforeningsrad.se
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro
◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.

 

2020-11-02
Hur har Corona påverkat er förening och/eller ert ideella engagemang?
Hjälp oss att kartlägga på vilka sätt pandemin har påverkat det civila samhället i Örebro. Fyll i enkäten för att dela med er av era erfarenheter. Materialet kommer att sammanställas och frågeställningar användas i en politikerdialog med lokala förtroendevalda under våren 2021.
För att kunna medvetandegöra det civila samhällets utmaningar och behov för våra folkvalda beslutsfattare och för att hitta metoder och strategier för att stötta föreningslivet på bästa sätt under och efter Coronakrisen behöver vi era åsikter och erfarenheter.
Enkäten består i stort sett enbart av kryssalternativ och tar inte lång tid att fylla i.
OBS! Enkätsvaren kommer inte att användas i något annat syfte än ovan beskrivet. Om du önskar en personlig kontakt så fyller du i dina kontaktuppgifter, annars är enkäten anonymiserad på personnivå. Vi önskar att du fyller i vilken förening du tillhör – om du inte vill detta så skriver du ”anonym” på raden för föreningsnamn.
http://bit.ly/enkat-hur-har-corona-paverkat

Tack för er hjälp till utveckling av det civila samhället i Örebro.

Sista datum för svar 31/12/2020
Helena Astvald
Ordförande
Örebro Föreningsråd
◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.

2020-08-24
Till alla fantastiska civilsamhällesaktörer i Örebro!
Vi på Örebro Föreningsråd vill med detta inlägg göra er uppmärksamma på att höstterminen nu satt igång, om än i anpassad form (inbjudningar till våra anpassade aktiviteter kommer att sändas separat). Vi hoppas att ni alla mår bra under omständigheterna och att ni haft en fin sommar.
Vi har inte kunnat undgå att se vilka fantastiska saker som skett ute i vårt mångsidiga föreningsliv under våren och sommaren. Det har ställts om i stället för in och utförts massor av anpassade aktiviteter och stödåtgärder för riskgrupper och andra. Dock är vi många nu som längtar efter att kunna ses som vanligt igen.
Vi på Örebro Föreningsråd vill att ni och er förening skall kunna möta hösten på bästa sätt oavsett om utmaningarna beror på Corona eller något annat. Därför vill vi med denna information tala om att vi har flertalet föreningsrådgivare och andra resurspersoner beredda att stötta och ta emot era frågor och önskemål om praktisk hjälp. Vi anpassar självklart mötet efter myndigheternas aktuella rekommendationer! Det kan till exempel handla om frågor och hjälp med; bokföring, stadgar, föreningsutveckling, arbetsgivarfrågor, lokaler, frågor kring bidrag och annan finansiering mm.
Kontakta oss för frågor eller för att boka ett (anpassat) möte:
Tele: 072-3115009 (Helena, Ordförande), 070-3061234 (Tina, Verksamhetsutvecklare)
E-post: info@orebroforeningsrad.se
Det går även bra att fylla i kontaktuppgift i nedan länk så kontaktar vi dig. I länken kan du även skicka tips och idéer som kan vara till glädje för fler.
bit.ly/enkat-foreningslivet-under-coronakrisen  

Dela gärna detta meddelande vidare
Ta hand om er och håll avstånd fysiskt men INTE socialt!

Med vänlig hälsning
Örebro Föreningsråd
019-18 52 10
www.orebroforeningsrad.se
Följ oss gärna på Facebook och Instagram
◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.

2020-05-13
18/6. Välkommen till en digital dialogträff med MUCF och Örebro Föreningsråd

Torsdag 18 juni kl. 14:00-16:00. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samverkan med Örebro Föreningsråd är intresserade av att träffa dig som har en ledande position i en civilsamhällesorganisation. Kanske är du förtroendevald, verksamhetsledare eller har ett extra ansvar för utveckling inom din organisation.
Kontaktuppgifter samt anmälningslänk finner du i bifogad inbjudan.
För att främja det civila samhällets möjligheter och utveckling hoppas vi att många har möjlighet att deltaga. Hjälp oss därför gärna att dela denna inbjudan vidare till fler aktörer inom det civila samhället.
Läs mer i inbjudan.
◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.

2020-03-17
Hej,
Angående Coronaviruset följer här information till er som hyresgäster i Föreningarnas Hus;
Vi följer fortlöpande information från myndigheterna och uppmanar därför till följande:
– Att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten (handsprit om inte tvål finns)
– Undvika att röra ansiktet i onödan
– Vid symtom – stanna hemma!
– Skydda sig med näsduk vid behov av att hosta eller nysa
– Undvika nära kontakt med person som uppvisar tecken på sjukdom
Örebro kommun går löpande ut med aktuell information. Ni kan läsa mer via den här länken:
https://www.orebro.se/kommun–politik/kris–sakerhet/krisberedskap/information-med-anledning-av-coronaviruset.html
◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.

2020-02-17
Nu finns det äntligen lediga lokaler för föreningar i Föreningarnas Hus!
Båda har fönster utåt och är mellan 9-13 kvadratmeter.
För mer information kontakta: kassor@orebroforeningsrad.se
Tipsa gärna andra om detta!

◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.

Khalid2019-10-02
Föreningslots i Örebro kommun

Khalid Mohammed är Örebro Föreningsråds nya föreningslots. Khalid kommer jobba med att lotsa nysvenskar till föreningar som passar deras intressen.

Modellen bygger på att ett antal intresserade föreningar finns med i satsningen och är intresserade av att få fler medlemmar, volontärer eller att det finns ett särskilt behov av att tillföra kompetens. Verktyget Örebro Tillsammans används som bas. Där finns redan 34 föreningar/studieförbund anslutna och dessa har uttryckt att de välkomnar nyanlända till sina aktiviteter. Därför är föreningslotsens fokus inte bara aktiviteter som skapas enbart för nysvenskar utan att nysvenskar integreras i befintligt föreningsliv.

Khalid Mohammed

Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13A
703 61  ÖREBRO
Tel: 076-410 30 85
E-post: Khalid@orebroforeningsrad.se
För mer information: www.orebrotillsammans.se
◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.

2019-03-19
Nyhet! PostfackPostfack

Hyr ett postfack för 500kr/år!
– Ni får en fast adress till föreningen.
– Ni behöver inte tänka på adressändring vid varje styrelsebyte.
– Ni får hämta posten på de tider som passar er.
◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.

2018-10-24
Information till våra hyresgäster och besökare i Föreningarnas Hus

entré parkering FH

OMBYGGNATION AV SLOTTSGATAN

Inom ett par dagar fram till och med vecka 46 kommer Örebro kommun att utföra en ombyggnation av Slottsgatan.  Slottsgatan kommer att vara avstängd från hörnet av Fredsgatan och fram till det närmsta hörnet av Karolinska skolans gymnastiksal. Trottoarerna kommer dock inte att vara berörda av avstängning.

Detta innebär att angöring för färdtjänst kommer att ske lämpligast vid tunneln och sedan via trottoaren på framsidan.

Ombyggnationen innebär att Föreningarnas hus kommer att få en större tillgänglighet med fler handikapanpassade parkeringsplatser och en angöring för färdtjänst med flera.

För att följa kommunens planerade gatuarbeten rekommenderas följande länk:

https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/trafik–gator/pagaende-gatuarbeten–trafikprojekt.html

◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.◊.