Just nu

Khalid2019-10-02
Föreningslots i Örebro kommun

Khalid Mohammed är Örebro Föreningsråds nya föreningslots. Khalid kommer jobba med att lotsa nysvenskar till föreningar som passar deras intressen.

Modellen bygger på att ett antal intresserade föreningar finns med i satsningen och är intresserade av att få fler medlemmar, volontärer eller att det finns ett särskilt behov av att tillföra kompetens. Verktyget Örebro Tillsammans används som bas. Där finns redan 34 föreningar/studieförbund anslutna och dessa har uttryckt att de välkomnar nyanlända till sina aktiviteter. Därför är föreningslotsens fokus inte bara aktiviteter som skapas enbart för nysvenskar utan att nysvenskar integreras i befintligt föreningsliv.

Khalid Mohammed

Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13A
703 61  ÖREBRO
Tel: 076-410 30 85
E-post: Khalid@orebroforeningsrad.se
För mer information: www.orebrotillsammans.se

 

2019-03-19
Nyhet! PostfackPostfack

Hyr ett postfack för 500kr/år!
– Ni får en fast adress till föreningen.
– Ni behöver inte tänka på adressändring vid varje styrelsebyte.
– Ni får hämta posten på de tider som passar er.

 

2018-10-24
Information till våra hyresgäster  och besökare i Föreningarnas Hus

entré parkering FH

OMBYGGNATION AV SLOTTSGATAN

Inom ett par dagar fram till och med vecka 46 kommer Örebro kommun att utföra en ombyggnation av Slottsgatan.  Slottsgatan kommer att vara avstängd från hörnet av Fredsgatan och fram till det närmsta hörnet av Karolinska skolans gymnastiksal. Trottoarerna kommer dock inte att vara berörda av avstängning.

Detta innebär att angöring för färdtjänst kommer att ske lämpligast vid tunneln och sedan via trottoaren på framsidan.

Ombyggnationen innebär att Föreningarnas hus kommer att få en större tillgänglighet med fler handikapanpassade parkeringsplatser och en angöring för färdtjänst med flera.

För att följa kommunens planerade gatuarbeten rekommenderas följande länk:

https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/trafik–gator/pagaende-gatuarbeten–trafikprojekt.html