Verksamheten

 Örebro Föreningsråd driver Föreningarnas Hus sen våren 2015. Vi är en paraplyorganisation för alla demokratiska föreningar som har verksamhet i Örebro kommun. Föreningsrådet stöttar och driver föreningarnas frågor direkt mot tjänstemän och ledande politiker i kommunen.  Vårt motto är ”Vi bygger broar mellan föreningar”.

Verksamhetsplan. Föreningsrådets ska:

Kurser, förenings- & tematräffar

 • Erbjuda föreningskunskap i samarbete med Örebro kommun och studieförbund
 • Anordna utbildningar för styrelsefunktionärer
 • Arrangera temakvällar/föreningsträffar med aktuella teman

Föreningarnas Hus 

 • Fortsätta arbetet med att utveckla Föreningarnas Hus
 • Arrangera soppluncher med aktuella teman

Samverkan

 • Delta i och driva frågor som rör det lokala föreningslivet

Programverksamhet 

 • Vara rådgivande i föreningskunskapsfrågor och vara stödjande vid bildande av nya föreningar
 • Arrangera Föreningarnas dag
 • Anordna Öppet Hus
 • Genomföra dialogträffar med föreningar, organisationer, politiker och kommunala tjänstemän
 • Medverka i Nationaldagsfirandet
 • Utse årets ledare
 • Utse årets förening
 • Medverka, utveckla och bevaka frågor som berör föreningslivet i Örebro kommun.
 • Representera civilsamhället i kommunala arbetsgrupper
 • Vara en remissinstans för frågor som rör föreningslivet i Örebro kommun
 • Bevaka aktuella frågor på lokal, regional och nationell nivå
 • Delta i Nordisk ledarkonferens
 • Etablera föreningsservice och föreningsförmåner