Gröna rummet

Till Gröna rummets bokningskalender                 Till Bokningsinstruktioner

Till Husets Café.

Möblering

4,1 * 2,3 = 9,4 kvm
Standardmöblering (enligt bild) fåtöljer kring ett soffbord, max 5 personer.

Standardutrustning

 • 5 karmstolar
 • 2 små låga bord
 • Whiteboard liten (pennor ingår ej, använd egna suddningsbara)

Övrig utrustning

  • Dator  ingår inte som utrustning i mötesrummen
  • Wifi Inloggning till trådlöst nätverk, ForeningarnasHus, lösenord: 019185210
  • Mobil digital mötesutrustning med kamera & konferenstelefon, hyrs för 200 kr (medlemmar i ÖFR gratis) via bokningskalendern på boka.se eller expeditionen 
  • Adapterkonverterare för VGA-HDMI samt mac kvitteras ut på expeditionen utan kostnad

Att boka/avboka

Bokningsförfrågningar gällande helgdag måste godkännas fredag innan kl 14, eller närmast vardag innan helgdag som expeditionen har öppet, för att ni skall kunna få tillgång till rummet. En person som deltar i mötet ska utses som ansvarig och ange sina kontaktuppgifter vid bokning. Tänk på att boka med marginal så att ni hinner förbereda och avsluta mötet i god tid om någon bokar efter er. Om mötet börjar officiellt en annan tid än det bokade passet kan detta förtydligas under ”Ändamål” i bokningsförfrågan.
Avboka genom att följa instruktionerna i det första mejlet från boka.se som ni fick då ni bokade lokalen eller kontakta expeditionen (vid stängt vänligen mejla). Hyresbelagda bokningar senast 7 dagar före bokat datum.
Ombokning kan göras  via expeditionen eller via ert konto på boka.se.

Öppning & stängning

Om er bokning börjar efter klockan 18.30 mån-tors, efter kl 14.00 fredag eller pågår under helgdag behöver mötesansvarige komma in till Föreningarnas Hus under våra öppettider för att  få instruktioner samt kvittera en nyckel/tagg till rummet och bakre entrén. Öppettiderna kan ändras med kort varsel vid oförutsedda händelser.
När främre entrén är stängd, tänk på att ge ut ett internt telefonnummer till era deltagare så ni kan möta upp vid bakdörren om ni kommer olika tider. Där sitter även en vit knapp som går till en ringklocka som ljuder kring cafélokalen. Mer utförlig information om detta framgår i mejlet som kommer efter att ni har bokat.
Efter bokning, lämna nyckel och tagg i gröna postlådan som sitter på väggen vid bakre entrén. Nycklar och passertagg skall återlämnas senast tre vardagar efter bokning, annars faktureras 3000 kr för nyckel och 100 kr för tagg. Detta gäller om inte annat uttryckligt är överenskommet. Vid utpasseringen, tryck på nyckelsymbolknappen för att öppna dörren och se noga till att den går i lås.

Förtäring

Välkommen till Husets Cafée för att ta en fika eller boka förtäring till era möten. Boka på 070 – 798 64 74 eller cafe@foreningarnashusorebro.se. Minst 5 dagars framförhållning, vi kan inte ta emot beställningar som inkommer med kort varsel. Eventuella undantag kan förekomma om personal bedömer att möjlighet finns.
Avbokning/ändring av beställning ska ske 7 dagar innan leveransdatum direkt till cefét. Vid större beställningar gäller 14 dagar. Med respekt för inköp och arbetstid kan antalet inte minskas 7 dagar innan beställning. I vissa beställningar kan vi öka på antalet, beroende på om personalen har möjlighet och varor finns.
Pentry finns i cafélokalen om ni vill göra eget fika. Där finns både kyl, kaffekokare, termosar, mikro och porslin mm men inte kaffefilter (vänligen tryck på länken för mer info: Förteckning köksgeråd pentry).  Skall ni bli många deltagare tag med engångsartiklar i reserv. Fika gärna i cafét (max 1 timme) eller i den bokade lokalen, men var för övrigt i lokalen, såvida ni inte kommit överens om annat med husvärdarna.

Städning

Ni ansvarar för att lämna lokalen i gott skick, dvs torka av borden och möblera enligt standard, eventuellt sopa golvet, sudda whiteboarden och ta med allt ert material. Städmaterial finns i vita skåpet mittemot toaletterna i caféet. Källsortera eventuella sopor i pentryt, större mängder skall källsorteras i soprummet som finns i tunneln ut mot gatan (nyckeln hänger på väggen i pentryt). Då sopsäcken i pentryt är full ska  även den tömmas, ny sopsäck finns i pentryt.
För extra städning och eventuellt återställande av lokalen till standardmöblering debiteras 300 kr /påbörjad halvtimme. Kostnad för skadegörelse på lokalen eller på inventarier debiteras faktisk kostnad.

Trivsel & säkerhet

Toaletter finns i stora entrén och Cafélokalen som har kodlås.
Gräns för antal personer i lokalen står i bokningssystemet och skall respekteras. Detta av säkerhetsskäl, t ex brandrisk såväl som trivselfaktor då exempelvis syret inte räcker till.
Ljudnivån skall vara så andra i huset inte störs.
Alkoholförtäring är inte tillåten i Föreningarnas Hus gemensamma lokaler.
Allergivänligt hus där alla skall kunna vistas, använd därför inte starka dofter. Djur är ej tillåtet i huset, ledarhundar undantages.
Stölder och inbrott är ett återkommande problem, ha därför uppsikt över era värdesaker.
Brandsläckare finns markerade på informationstavla i entrén.
Brandfilt finns vid entrén och i köket i caféet.
Brandlarmet ljuder med en ihållande hög ringsignal. Ta er till närmsta utrymningsväg, vilka är grönmarkerade med pilar på utrymningsplanen. Återsamlingsplatsen är vid Boulebar på andra sidan vägen, vänta där tills ni får besked från räddningstjänsten eller utrymningsledare innan ni går tillbaka till huset.
Första hjälpen kitt & hjärtstartare finns i expeditionen och i kopieringsrummet.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer/regler se www.folkhalsomyndigheten.se
GDPR, läs mer om hur Örebro Föreningsråd behandlar dina personuppgifter.
För mer information se sidan  ”Trivsel och säkerhet”.