Avgiftsfria mötesrum

Bokningsregler

De avgiftsfria rummen får nyttjas av allmännyttiga ideella, demokratiska föreningar inom Civila Samhället som är skriven/ha verksamhet i Örebro kommun eller undantagsvis i länet. Till exempel ideella föreningar, fackliga, politiska eller liknande organisationer samt grupper av personer som inte är officiellt organiserade (”nätverk”).  I undantagsfall kan rummen även hyras ut till andra organisationer mot avgift.

Rummen skall normalt sett inte användas för föreningens normala verksamhet, dvs aktiviteter som riktar sig till föreningens medlemmar, t ex schackspel, körsång eller avgiftsbelagda aktiviteter till exempel studiecirklar, möten & utbildningar.

En förening får inte boka mer än två rum i taget och inte mer än två dagar i sträck såvida inte en överenskommelse görs med FHs Expedition.

Rummen får inte bokas regelbundet, samma dag och tid varje vecka, utan högst en gång per månad i Röda, två ggr per månad i Blå och Gröna. Det går bra att boka oftare om det sker oregelbundet, med kort varsel (2 dagar innan) eller tider då det ändå brukar stå tomt. I övrigt hänvisar vi föreningarnas verksamhet till de hyresbelagda rummen.